Welkom

Hierbij mijn eerste blog om je welkom te heten op de website van Praktijk Dynamisch Begeleiden!

Na jarenlang- 14 jaar inmiddels- gewerkt te hebben als psychomotorisch therapeut en leidinggevende, was het nu tijd voor iets nieuws!

Het eerste jaar Master Begeleidingskunde is inmiddels afgesloten en vanuit de passie voor het vak heb ik besloten om op eigen kracht verder te gaan.

Kortom, hierbij presenteer ik met veel enthousiasme praktijk Dynamisch Begeleiden!
Het aanbod bestaat uit:

  • Supervisie (individueel)
  • Teamcoaching (intervisie)
  • Begeleidingskunde (organisatiebegeleiding)

De titel van de onderneming is afgeleid van het boek ‘Dynamisch begeleiden in supervisie en coaching’ van Feike van Gorkum.

In dit boek wil de auteur een bijdrage leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling binnen supervisie. Hij gaat in op hoe je binnen de begeleiding patronen leert te doorbreken, maar bespreekt met name ook de transparantie van de begeleider. Hij toont hiermee aan dat de begeleider juist door transparant te zijn heel dicht bij zichzelf en de lerende kan blijven.

Dit laatste, oftewel de transparantie waar hij een appèl op doet spreekt mij enorm aan en kenmerkt ook mijn persoonlijke visie.

Ik zie mijzelf in de rol als supervisor, coach of begeleidingskundige als medereisgenoot, gedurende een reis die ik samen afleg en waarbij het leren een parallel proces brengt.

Bron Illustratie, M. Veer, 2016

Het dynamische in de titel van de onderneming verwijst naar de dynamiek binnen de interactie, maar ook naar mijn authentiek werkwijze.

Ik hanteer een dynamische werkwijze, waarbij ik zoek naar de combinatie tussen begeleidingskundige interventies, het dialoog en het inzetten van ervarende elementen.

Het is juist de (on)zichtbare dynamiek binnen de groeiprocessen die bij dragen aan mijn persoonlijke passie voor het vak. Juist de ontmoetingen, van mens tot mens, geven mij energie!

Heb ik wellicht uw interesse gewekt? Ik hoop het!


Het samen zoeken begint namelijk al bij de eerste contact!

Graag tot ziens!


En nog met extra dank aan Studio Glans, die de website verzorgd heeft www.studioglans.nl